Trápi Vás celulitída, opuchy, kŕčové žily, artritída, chronický únavový syndróm, kožné problémy, migréna, zažívacie potiaže, acidóza, ochoreniach pečene a ľadvín, porucha krvného obehu, infekcia močových ciest, ženské ochorenia, máte príznaky predčasného stárnutia, ochoreniach látkovej výmeny ako dna, reuma a pod., žijete v strese a napätí, ste bez energie a ste vyčerpaní….?

Je tu pomoc – metóda k upevneniu zdravia.

DETOXIKÁCIA TELA PRÍSTROJOM MARY STAGSS:

Metóda Mary Staggs Detox je založená na elektrolýze a podporuje prirodzenú detoxikáciu, ktorá telu umožňuje upevniť zdravie. Bioenergetické prúdenie vyvolané v tele má stimulačný účinok na mikrocirkuláciu v oblasti dolných (resp. horných) končatín, pomáha odstrániť energetické bloky a prekážky a podporuje činnosť mäkkých tkanív, telesných orgánov a systémových funkcií. Táto stimulácia pomáha obnoviť rovnováhu, ktorá zase pomôže upevniť naše zdravie.

Elektrolýza v kúpeli spôsobuje uvolňovanie rôznych substancií v dôsledku štepenia molekúl vody. Tie sa premiestňujú k elektródam, alebo sú nimi vylučované a prebieha transformácia, ktorá vyústi vo vyzrážaní sa čiastočiek vo vode, zmenu jej farby a uvoľňovanie plynov, mení sa povrchové napätie vody, mení sa hodnota pH vody a to silne ovplyvňuje náš organizmus. Bioenergetické prúdenie (prebiehajúca elektrolýza) vyvolané v tele má stimulujúci účinok na mikrocirkuláciu, môže pomôcť odstrániť prekážky a podporiť činnosť tkaniva, orgánov a systémových funkcií. Voda sa vďaka svojmu obsahu ionových solí zmagnetizuje, a pretože toto elektromagnetické pole je zachytávané telesnými tekutinami, šíri sa do celého tela.

Chcete jednoduchý príklad pôsobenia rezonancie? Zamyslite sa teda nad tým, ako na vás pôsobí hudba. Môže zmeniť vašu náladu, spôsobiť bolesť a dokonca ju môžete vnímať fyzicky, ak je hlasitá. Je tomu tak preto, že energetické vlny vo vašom tele sa zmenia, akonáhle začne rezonovať s energetickými vlnami hudby. Celý svet je jeden jediný oceán elektromagnetických energetických polí.

Ak majú bunky zdravého ľudského organizmu záporný potenciál v rozmedzí 70-90 milivoltov, prebieha absorpcia živín a vylučovánie toxinov normálne.

Oproti tomu stresované alebo poškodené bunky vykazujú záporný potenciál v rozmedzí 10-20 milivoltov. Také bunky prijímajú minimum živín a vylučujú minimum toxinov. Prístroj Mary Staggs Detox napomáha k optimalizácii záporného potenciálu a uvádza ľudský organismus do ideálnej bioenergetickej rovnováhy.

Je všeobecne známe, že ľudské chodidlá majú obrovské množstvo pórov, mazových žliaz, nervových zakončení a reflexných bodov. Mazové žlazy sú tesne spojené so sieťou jemných kapilár, najmenších krvných ciev. Určité body na chodidlách odpovedajú istým orgánom a systémom v tele, takže je možné ich stimulovať tlakom na rôzné body. Na tomto princípe je založená aj reflexná terapia; z podobne celostného prístupu vychádza indická ayurvéda a tradičná čínská medicína.

Podľa akupunktúry, reflexológie, kineziológie a mnohými ďalšími disciplínami existujú v tele energetické dráhy. Stimulácia, deakcelerácia a vyrovnávanie telesných bioenergií – to všetko už bolo vedecky preukázané. Fyzici, chemici, biológovia, lekári, psychiatri a psychológovia z mnohých svetadielov prispeli svojimi objavmi k obohateniu našeho vedomia na tomto poli.

Prístroj Mary Staggs Detox vychádza z týchto princípov a naväzuje na dielo dr. Royala Raymonda Rifeho, ktorý vynašiel a skonštruoval univerzálny prizmatický mikroskop, najsilnejší mikroskop na svete, ktorý mu umožnil roku 1920 objeviť vírus ľudskej rakoviny.

Jednou z ciest, ktoré na Rifeho výzkumy dnes naväzujú, je tzv. vibračná medicína. Je definovaná ako metóda, ktorá sa pokúša liečiť chorobu, transformovať ľudské vedomie prácou s energetickými štrúkturami, ktoré riadi fyzické prejevy života. Tvrdí, že je možné ľudí vyšetrovať elektrickými prístrojmi, ktoré vyrábajú magnetizmus – čo naznačuje, že máme vnútorné cirkulujúce jadro obsahujúce železo (hemoglobín) a elektrickú aktivitu vytváranú predovšetkým srdcom a mozgom (aktivita EKG a EEG), tieto merania sú účinne využívané v klasickej medicíne. Napríklad elektromagnetické pole produkované mozgom je ľahko zistiteľné a dá sa merať a analyzovať aj niekoľko centimetrov od hlavy (EEG).

Veľmi vhodne sa táto metóda osvedčuje na záver akéhokoľvek druhu masáže, umocňuje a jednoznačne zvyšuje a predlžuje ich účinok zvýšením energetického potenciálu organizmu.

Túto vynikajúcu novinku doporučujem vyskúšať, lebo je veľmi jednoduchou a príjemnou cestou k upevneniu zdravia.

Najčastejšie otázky:

V čom je vlastne hlavný prínos tejto metódy?

Táto liečebná metóda aktivuje v ľudskom organizme prirodzený autodetoxikačný systém a umožňuje mu vyrovnávať a obnovovať základné energetické úrovne. Detoxikačný prístroj Mary Staggs Detox v princípe umožňuje, aby sa telo detoxikovalo samo.

Ako iónový detoxikačný kúpeľ prospieva ľudskému zdraviu?

Pravidelné detoxikačné kúpele podporujú prirodzené telesné dekontaminačné procesy, znižujú množstvo škodlivých metabolitov a acidózu t.j. kyslosť ľudského organizmu, ktorú možno merať napríklad pomocou lakmusového papieriku ponoreného do moču. Väčšina ľudí pozná výhody a účinky hneď po prvom použití. Ľudia často popisujú pocity blaha, vyrovnanosti, povznesenia, jasnosti myslenia, zlepšenú pohyblivosť a lepší spánok.

Je nutné odložiť šperky alebo elektronické prístroje, napríklad mobil alebo náušnice?

Je to lepšie. Tieto predmety by totiž mohli narušovať bioelektrické pole, pretože vysielajú magnetické alebo rádiové vlny. Čím je pole okolo ľudského organizmu čistejšie, tím je to lepšie pre úspešný priebeh detoxikácie.

Niektorí ľudia tvrdia, že farby vo vaničke odpovedajú určitým telesným tekutinám, napríklad moču, žlči, krvi, ba dokonca niektorým druhom tukov. Je to pravda?

V počiatočných fázach výskumu si to Dr. Mary Staggs myslela tiež, pretože ju prekvapil silný sprievodný vizuálny efekt. Žiadne testy nezistili, že by bolo čokoľvek behom detoxikačnej kúry vylučované z tela klienta do kupeľa prostredníctvom jeho nôh, vynímajúc veľmi malého množstva potu a látok obsiahnutých v póroch nôh. Môže sa stať, že voda farbu nezmení, alebo ju zmení iba nepatrne – tento efekt je daný procesom elektrolýzy.

Človek je pri kúre a nejaký čas po nej čištený a detoxikovaný prirodzenými cestami, teda ľadvinami (močom), kožou (potom) a pľúcami (dýchaním). Preto je veľmi dôležité po detoxikačnom kúpeli piť väčšie množstvo vody, aby sa zaistilo odvedenie uvoľnených škodlivín a toxických látok preč z tela.

Ako to ide jednoducho vysvetliť?

Aby mohla prebehnúť elektrolýza, je potreba vytvoriť ionizovaný roztok, ktorý uzavrie elektrický obvod medzi elektródami. Keď sa tieto elektródy pripoja ku zdroju elektrického prúdu, dôjde k ionizácii vody a zároveň se mení hodnota jej pH. Kladné ióny v roztoku smerují ku katóde a záporné k anóde. Elektrolýza znamená toto oddelenie elektrickou cestou, galvanickým prúdom. Voda, ktorá sa pri detoxikácii používa, obsahuje rôzne drobunké nečistoty, ktoré sú elektrolyticky priťahované k ostatným zložkám, alebo od nich naopak odlučované. Voda z vodovodu môže napríklad obsahovať rôzne množstvo rozptýlených pevných látok, napríklad sodík, vápník, horčík, mangán, chlór, antimón, arzén, azbest, bór, bárium, kadmium, meď, kyanid, fluór, železo, olovo, ortuť, nikel, sulfáty, tálium, nitráty, pesticídy, herbicídy, čistíace prostriedky a najrôznejšie organické látky.

Odkiaľ sa teda berú bublinky a čiastočky pripomínajuce peľová zrnká?

Pri ionizácii sa vo vode objavujú pevné čiastočky, ktoré sa usadzujú na dne vaničky alebo sa vznášajú vo vode. Po čase sa môžu objaviť i bublinky a voda začína menit svoju farvu. Nohy alebo ruky ponorené do vodného kúpeľa majú určité vlastnosti, napríklad zloženie potu môže mať kyslý, alebo zásaditý charakter. Koža môže obsahovať zbytky mydla, krému, laku na nehty, farviva z topánok či iné nečistoty, baktérie a pliesne, rovnako ako výlučky mazových žliaz a tkanivo odumrelých buniek. Zafarbenie vody je rovnako ovplyvnené celkovým stavom ľudského organizmu, jeho podkožnými podmienkami, prúdením krvi vo vlásočniciach a ďalšími vnútornými faktormi, ktoré možu pôsobiť prostredníctvom kože, našeho najväčšieho orgánu. Chemické reakcie, ktoré prebiehajú vo vode, sú ovplyvnené i teplotou samotného vodného kúpeľa a telesnou teplotou.

Koľko liečebných kúpeľov je treba absolvovať?

V závislosti na zdravotnom stave sa dooručuje zdravým dospelým 10 až 20 koupelí. Ľudia by nemali podstupovať viac ako jeden kúpeľ obdeň, aby ich organismus mal dosť času na integráciu bioenergetického poľa a nebol nadmerne stimulovaný. Pre udržanie zdravia sa doporučuje jeden až dva kúpele mesačne.

Ako dlho prebieha bežný detoxikačný kúpeľ?

Bežný detoxikačný kúpeľ u zdravého dospelého človeka trvá 20 – 30 minút. Doporučená doba kúpeľa je u dospelých a detí nad 13 rokov 30 minút, preto lebo cyklus výmeny krvi (prietoku krvi celým organizmom) trvá u dospelých ľudí asi 20 minút. U detí je tento cyklus kratší a preto by deti vo veku 8 až 13 rokov mali absolvovať len dvadsaťiminútový kúpeľ a deti vo veku 5 až 8 rokov desaťminútový kúpeľ. Pre nižšie vekové kategórie kúpeľ nie je vhodný.

Ako sú na tom napríklad fajčiari?

Fajčiarom, ľuďom s nadváhou alebo so zvýšeným množstvom toxinov v tele napríklad ako dôsledok pracovného prostredia sa doporučuje rozšíriť počet kúpeľov, aby sa telo dôkladne prečistilo. Akonáhle je dosiahnutá rovnováha organizmu, doporučuje sa pre udržanie zdravia jeden až dva kúpele mesačne.

Kto by v zásade mal užívat prístroj Mary Staggs Detox?

Tento liečebný program prospeje takmer každému, dokonca i tomu, kto si myslí, že je úplne zdravý. Ak máte bolesti, ste unavený alebo vyčerpaný, začnite s detoxikáciou ihneď. Váhať by nemal ani ten, kdo pravidelne berie lieky, vo väčšine prípadov sa doporučuje brať lieky až po kúpeli, aby sa neoslaboval ich účinok. Platí to pre homeopatické i alopatické lieky. Uistite sa, že neberiete lieky, ktoré udržujú základné životné funkcie alebo potláčajú autoimunitnú reakciu organizmu. Elektrolytická detoxikácia stimuluje vylučovanie takže podporuje uvolňovanie toxínov a dalších škodlivín. Nenúti však telo k vylučovaniu vitamínov, minerálov, živín alebo liekov.

Kto by zásadne nemal užívať prístroj Mary Staggs Detox?

Ten kto má v tele nejaký implantát fungujúcí na batérie, ako je napríklad kardiostimulátor. Obyčajný kovový implantát nevadí, ak nie je voperovaný do ruky či nohy alebo do inej časti tela, priamo ponorenej do kúpeľa.

Ďalej by tento prístroj nemali užívať ľudia, ktorí berú lieky na úpravu srdečného rytmu, alebo ktorí trpia hemofiliou,potom epileptici a osoby s transplantovanými orgánmi alebo bypassem, ktorí majú predpísané

lieky proti odmietavej reakcii organizmu. Rovnako ľudia užívajúci dlhodobo lieky k udržaniu základných životných funkcií, těhotné ženy, pretože prístroj Mary Staggs Detox je určený pre prácu iba s jedným bioelektrickým systémom. V prípade tehotných žien existujú dve bioelektrické polia, ktoré sa môžu vzájomne ovplyvňovať.

Detoxikačný kúpeľ nepoužívajte pri akútnych stavoch týchto chorôb:

Oblasť hlavy: všetky mozkové ochorenia vrátane Alzheimera, poškodené očné pozadie
Oblasť hrude: tuberkulóza, opakovane prechodené zápaly pľúc, rakovina v tejto oblasti
Brušná dutina: vážne vredové ochorenia žalúdka a dvanáctorníka, všetky koliky (žlučníka, ľadvín, čriev)
Nohy: trombózy a ťažké kŕčové žily (hrozí nebezpečie embólie)

Čo ak má niekto kožnú plieseň, ekzém alebo bradavice?

Mriežka sa po každom použití dôkladně dezinfikuje a použitím jednorázových hygienických obalov vo vaničke nehrozí nebezpečie prenosu infekcie.

Ako detoxikačný kúpeľ pôsobí na krvný obeh?

Pri zisťovaní účinkov tejto terapie pomocou termickej kamery bolo zistené, že behom kúpeľa a po ňom sa teplota klientových nôh výrazne zvýšila, často o viac ako 1°C, čo poukazuje na značné zlepšenie krvného obehu.

Prenikajú vo vode obsažené toxiny späť do tela?

Neprenikajú, pretože tieto substancie boli vylúčené a elektrolýza zmenila parametre ich rozpustnosti.

Prečo je pri kúpeli niekedy cítiť mravenčenie?

To môže byť spôsobené bioelektrickým poľom, ktoré produkuje prístroj Mary Staggs Detox, ktoré je absorbované a využívané telesným tkanivom, orgánmi a systémami.

Prečo sa po kúpeli dostavuje únava?

Nasledne po aplikácii detoxikačného kúpeľa sa ľudia cítia veľmi dobre, odpočinuto, s pocitom ľahkej ospalosti. Tento pocit je podobný ako pri návšteve sauny či masáže, čo sú bežné reakce na liečebný proces, ktorý bol v tele naštartovaný. Pokiaľ trvajú pocity nadmernej únavy až letargie aj po 3 kúpeli, je treba dobu medzi kúpeľmi predĺžiť, aby sa organizmus s detoxikáciou vysporiadal. Po odoznení únavy nasleduje príjemný pocit prílivu oživujúcej energie.

Každý má svoj vlastný cyklus aktivity a odpočinku. U niekoho môže bioelektrická stimulácia následkom uvoľnenia či zmeny energií vyvolať pocit únavy, zatiaľ čo u druhého môže spôsobiť “dobitie batérií”, takže sa cíti omnoho sviežejší ako predtým.

Ionizačná detoxikácia ponúka rýchlu, účinnú a bezpečnú metódu stimulácie a vyváženie bioenergetických polí tela, zlepšuje funkčnost orgánov a podporuje autodetoxikáciu. Majte na pameti, že ak je vám tridsať, čtyridsať, päťdesiat ….., strávili ste rovnaký počet rokov tým, aby ste sa “dopracovali” ku svojmu súčasnému zdravotnému stavu. Preto vám vrelo doporučujeme, aby ste pravidelne a priebežne podstupovali stimulačnú a detoxikačnú kúru v prístroji Mary Staggs Detox.