Odblokovanie (uvoľnenie) krčnej chrbtice a mäkkých častí na chrbte reflexne.

Všetky problémy v organizme vznikajú z nedostatočného obehu životnej energie v tele. Kritickým miestom je sval, ktorý je vedľa chrbtice vpravo na úrovni tretieho stavca krčnej chrbtice. Pri rôznych problémoch vždy po uvoľnení dôjde k okamžitej úľave. Je pravidlom, že už po prvom uvoľnení sa problémy nevracajú v takom rozsahu. Uvoľnenie krčnej chrbtice pomáha pri zlepšení látkovej výmeny, lepšie pracuje mozog, zlepšuje sa zrak, odstráni sa šumenie v ušiach, upaví sa tlak, činnosť srdca, uvoľní sa celá chrbtica, zlepší sa pohybový systém. Najprv sa uvoľňuje krčná chrbtica a postupuje sa dole až ku kostrči.

Táto technika sa vykonáva reflexne, tlakom na príslušné body, sval reaguje postupným uvoľňovaním a klient to pocíti napríklad ako príliv tepla.